Unapredite poslovanje uz SharePoint za Office 365, koji smo uspešno instalirali u 9 preduzeća

Šta je SharePoint?

Platforma koja omogućava Vašim zaposlenima da kreiraju vebsajtove za internu upotrebu ili saradnju sa klijentima i partnerima.

Koje su njegove prednosti?

 • olakšano deljenje podataka
 • sastavljanje automatizovanih listi
 • kreiranje zajedničkih adresara i kalendara
 • bolja organizacija informacija, ljudi i projekata

Korisnici na jednom mestu mogu deliti veliki broj sadržaja.

 • Zaposleni mogu da kreiraju biblioteke za razmenu podataka putem kojih će deliti dokumente i informacije sa kolegama, partnerima i klijentima.
 • Pored Office dokumenata, moguće je i deljenje slika, video zapisa i skeniranih dokumenata.

Sastavljanje automatizovanih listi olakšaće Vam rad i povećati obaveštenost zaposlenih.

 • Lista važnih rokova će Vas automatski obaveštavati o onima koji uskoro ističu.
 • Cela kompanija može videti obaveštenja o značajnim događajima na javnim listama.
 • Premeštanje iz jedne liste u drugu je veoma jednostavno.
 • Pri svakoj promeni unutar jedne od listi mogu se automatski slati obaveštenja na e-mail.

Raspored godišnjih odmora se može uneti u poseban kalendar.

 • Na isti način se prate slobodni dani i bolovanja.
 • Ostali zaposleni se obaveštavaju o novostima u kalendaru putem e-maila.

U posebnom SharePoint adresaru je moguće formirati bazu podataka svih kontakata.

 • Adresar može sadržati informacije o zaposlenima ili pravne podatke o klijentima.

Zaposleni mogu kreirati i socijalne vebsajtove.

 • Njihov cilj je da omoguće korisnicima stvaranje foruma, putem kojih će pratiti sve teme koje ih interesuju.

Određenim korisnicima je moguće ograničiti pristup pojedinačnim delovima vebsajtova.

Naša kompanija instalira SharePoint softver u okviru Office 365 programa, što omogućava integrisanje i maksimalnu efikasnost ove dve veb platforme. U tom slučaju nije potreban poseban server, već se podaci iz oba programa zajedno čuvaju na cloud-u.