Implementacija savremene IT infrastrukture

Jedan od najvećih kongresnih centara u Evropi nadogradio svoju IT infrastrukturu i smanjio kapitalne troškove.

Sa ostarelom IT infrastrukturom koja se koristila samo na najosnovnijem nivou, Sava Centar je teško uspevao da zadovolji sve veće tehnološke zahteve svojih klijenata. Nadogradnjom svoje platforme bazirane na Majkrosoftu, uspeo je da modernizuje svoju platformu, ispuni potrebe svojih klijenata i smanji kapitalne troškove za 30%.

Poslovne potrebe

Beogradski Sava Centar jedan je od najvećih kongresnih centara u Srbiji i Evropi. Izgrađen 1976. godine, obuhvata pozorišnu dvoranu koja prima 4.000 ljudi, 15 konferencijskih sala, izložbeni prostor, kao i druge sadržaje. Sava Centar svake godine ugosti oko pola miliona ljudi i popularno je mesto za brojne panevropske i svetske događaje, od kojih su mnogi izuzetno visokog publiciteta.

Na primer, Međunarodni monetarni fond, Svetska banka, Interpol, Konferencija Ujedinjenih nacija o trgovini i razvoju i UNESCO samo su neke od organizacija koje su za svoje događaje odabrale Sava Centar. Ipak, uprkos ovakvom statusu, korišćenje informacionih tehnologija u Sava Centru bilo je samo bazično.

Iako je korišćen Microsoft Windows Server 2003 R2 i Microsoft Exchange Server 2003 kao platforma za razmenu poruka, upotreba tehnologije bila je rudimentarna. Nije postojao ni Aktivni Direktorijum, kao ni back-up sistem. Objašnjenje za takvo stanje je da su potrebe Sava Centra za potpunim tehnološkim back office-om dugo bile poprilično ograničene. Sa oko 300 zaposlenih, 75 desktop kompjutera i dobro uspostavljenim papirološkim sistemom, potreba za optimalnom IT infrastrukturom nikada nije smatrana hitnom.

S obzirom da su tehnološke potrebe klijenata rasle, organizacija je prepoznala da je vreme za promenu. Nemanja Stanišić, šef IT službe u Sava Centru izjavio je: „Naši klijenti su zahtevali nove tehnologije poput elektronskog sistema izdavanja karata i veće bezbednosti u komunikacijama. S obzirom na profil Sava Centra i veliki broj klijenata i posetilaca, zaista nam je bio potreban model elektronskog poslovanja koji bi uneo veću efikasnost, kao i brži i pouzdaniji način rada.“

Takođe se podrazumevala i potreba za visoko dostupnim sistemom sa ugrađenim „failover“ servisom.

Rešenje

Sava Centar je prvobitno razmatrao ideju da angažuje lokalnu tehnološku kompaniju da modernizuje njegovu infrastrukturu. Međutim, nakon konsultacija sa svojim partnerom zaduženim za IT usluge, kompanijom  Code Computer Engineering, odlučeno je da se već postojeća saradnja sa Microsoft-om nadogradi. Sava Centar je već koristio Microsoft tehnologije i imao je dugu saradnju sa ovom kompanijom, koja se razvila za vreme održavanja Microsoft događaja u Sava Centru.

Jedan od prvih koraka bila je implementacija Microsoft Windows Servera 2012 i izgradnja „Failover“ klastera, kako bi se obezbedila visoka dostupnost i skalabilnost servera. Ukoliko bi se desilo, na primer, da server padne, failover klaster pomoćni server bi identifikovao grešku i preuzeo na sebe ulogu aktivnog servera. Ovo je takođe omogućilo virtualizaciju, pa je Sava Centar prešao sa 12 fizičkih servera na tri.

Istovremeno su implementirani i Microsoft Exchange Server 2013 i Aktivni Direktorijum 2012. Upotrebom karakteristika Exchange Servera 2013 – Outlook Web aplikacije (OWA) i Data Loss Prevention (sprečavanje gubitka podataka), Sava Centar je uspeo da obezbedi bezbedan daljinski pristup e-mejlovima. Takođe je mogao da podrži ovo sistemom dizajniranim da detektuje i spreči potencijalne povrede i „curenje“ osetljivih podataka, kao što su lični i kompanijski podaci i informacije o kreditnim karticama.

Aktivni Direktorijum 2012 ne samo da ispunjava svoju tradicionalnu ulogu dodeljivanja i sprovođenja bezbednosne politike za sve kompjutere u okviru mreže, kao i instaliranje i ažuriranje softvera, već sadrži i pregršt novih karakteristika kao što je Flexible Authentication Secure Tunneling (FAST). Ova funkcija nije automatski omogućena, ali po mišljenju Sava Centra, ona nudi poprilično jak bezbednosni mehanizam u slučaju da to klijentima zatreba.

Koristi

Sve u svemu, ova poboljšana infrastruktura donela je Sava Centru u potpunosti redudantan sistem, koji ispunjava zahteve klijenata za visoko dostupnim i bezbednim sistemom. Sava Centar sada ima modernu tehnološku infrastrukturu, koja mu omogućava ne samo da odgovori zahtevima klijenata, već predstavlja i platformu za budući rast i smanjenje troškova:

Uštede

Nemanja Stanišić kaže: „Mi sada imamo virtualizovanu platformu koja ne samo da pruža našim klijentima maksimalnu zaštitu podataka, već imamo i platformu koju u budućnosti možemo da nadograđujemo. Ona nam je takođe omogućila značajne uštede. Uštedeli smo oko 30% na kapitalnim troškovima i ova ušteda će se u buduće samo povećavati.“

Elektronsko poslovanje

Značajan deo uštede ostvaren je zbog prelaska na model elektronskog poslovanja, gde su troškovi papira i štampanja postali gotovo neznačajni, dok je prelazak na virtualizovanu platformu smanjio utrošak električne energije, što je dodatno umanjilo troškove.

Rad od kuće

Nova platforma omogućila je rad od kuće, što je dodatno povećalo efikasnost zaposlenih. Sava Centar takođe gradi elektronsku arhivu i uvodi elektronsku kupovinu karata, što će dodatno smanjiti troškove, istovremeno omogućavajući efikasniji proces poslovanja.

Stimulisanje rasta

Još jedna značajna stvar je da se ova nadogradnja uklapa u program Vlade Srbije za privlačenje stranih investicija. Iako Sava Centar sam za sebe već ima odličnu reputaciju, očekuje se da ova akcija Vlade pokrene još veću upotrebu njegovih kongresnih kapaciteta bilo za poslovne ili kulturne događaje.

Predrag Cvetković, tehnički direktor, dodaje: „Imamo razne klijente, od farmaceutskih i medicinskih kompanija do IT kongresa, kao i kulturne događaje uključujući filmske, umetničke i muzičke festivale. Nova Microsoft platforma obezbeđuje nam ne samo da zadržimo status vodećeg centra za kongrese i druge događaje, već i da nastavimo da privlačimo nove, važne i zahtevne klijente.“